Het bestuur van de Veron afdeling Den Haag nodigt de leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Dit jaar zal de vergadering niet plaatsvinden in het Clubgebouw, maar volledig digitaal gehouden worden. Naderde informatie hierover ontvang je na aanmelding.

Je kunt je voor deze vergadering aanmelden door vóór 20 januari een e-mail te sturen aan bestuur@verongv.nl met opgave van je Naam en Call en/of Luisternummer en/of Lidmaatschapsnummer.

Tevens doen we nogmaals een oproep voor kandidaten voor de functie Voorzitter, heb je ambitie en vind je het leuk om wat meer voor de club te doen geef je dan op. Je kunt je tot 20 januari opgeven bij het bestuur. De kandidaten zullen tijdens de ledenvergadering voorgedragen worden, de leden kunnen dan de meest geschikte kandidaat kiezen als voorzitter. De waarnemend voorzitter, Kees Spaans PA1CS, heeft zich kandidaat gesteld.

Wij hopen jullie in grote getale te ontmoeten op het beeldscherm.

 

Namens het bestuur,

Kees Spaans PA1CS
Waarnemend voorzitter

 

 

Klik hier en ga verder