Afdeling A18 – Den Haag
Algemene Ledenvergadering 27 januari 2021

Financieel verslag 2020 VERON Afdeling Den Haag

 

Toch een klein positief resultaat schreef ik vorig jaar. Het jaar 2020 is door Corona in alles anders maar niet hierin.

In de convocatie werd nog melding gemaakt dat de afdeling in 2020 afstevende op een nadelig resultaat van € 2.800. Ik mag geen namen noemen
maar weer stond dat hele bedrag stond binnen één dag op onze rekening. Heel hartelijk dank nogmaals!

Het jaar 2020 is een jaar geworden waarin we financieel hebben overleefd dankzij al die leden die ons dit jaar hebben gesteund. Maar liefst € 3.613 is er aan giften overgemaakt en daarom kunnen we dit jaar toch afsluiten met een positief resultaat. Iedereen, namens het gehele bestuur, hartelijk dank voor zoveel gulheid en betrokkenheid. Gelukkig beginnen we het nieuwe jaar met een goede basis.

Om in de toekomst toch minder afhankelijk te zijn van één gulle gever wil ik als penningmeester toch nogmaals een oproep doen aan alle leden om maandelijkse een kleine periodieke bijdrage te storten. Ik weet dat er maar drie leden hebben gereageerd op deze oproep vorig jaar maar met z’n allen kunnen we met een klein bedrag per maand het voortbestaan van de afdeling verzekeren.

De begroting voor 2021 houdt geen rekening met de gevolgen van COVID19 en de noodgedwongen sluiting van de club. We zien wel hoe het zal gaan, vooraf is toch niet te voorspellen hoe het jaar 2021 gaat verlopen.