Afdeling A18 – Den Haag
Algemene Ledenvergadering 27 januari 2021

Verslag van de Secretaris over 2020

 

Het afgelopen jaar begon iets anders dan anders. De nieuwjaarsreceptie was niet op de eerste woensdag van januari, maar ‘pas’ op 8 januari. Het was zoals altijd een gezellige receptie met de bekende hapjes en drankjes, aangeboden door het bestuur. In de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter, Wim PA2WJZ, werd kort ingegaan op 2019.

Op 22 januari hadden we onze huishoudelijke vergadering, er waren 15 leden en 2 donateurs aanwezig. Wim trad terug als voorzitter en Herman werd ad interim voorzitter voor de periode van maximaal één jaar. Na afloop van de vergadering is door de Technische Commissie de oude bandrecorder van Wim nog onder handen genomen.

Op 20 februari was er een bestuursvergadering, waar we Kees PA1CS als ‘bijzondere vrijwilliger’ in het bestuur hebben opgenomen. De plannen voor het jaar werden doorgenomen en het leek toen nog een interessant jaar te gaan worden, met een 75-jarige VERON en afdeling A18.

De EMC lezing op 4 maart was een succes, al werd rond die tijd ook duidelijk dat COVID19 Nederland had bereikt. Halverwege maart werd alles anders, de deur werd gesloten voor de reguliere bijeenkomsten. Ook het hoofdbestuur raadde alle afdelingen aan geen bijeenkomsten te blijven organiseren omdat een groot deel van de leden in de risicogroep vallen. De matig te ventileren kelder was ook wel een puntje van zorg.

Zo was een jaar dat zo voortvarend begonnen was ineens totaal anders geworden. Het bestuur worstelde met het achterhalen van de precieze wettelijke regels. De door het Rijk afkondigde maatregelen bleken per Veiligheidsregio te worden vertaald in een noodverordening voor het hele gebied van de Veiligheidsregio. Maar als je op de website van de regio ging zoeken naar antwoorden werd je al gauw weer doorverwezen naar de websites van de afzonderlijke gemeenten, en daar vond je dan ook geen antwoord.

Een brief aan de gemeente werd nooit beantwoord. Er werd een tranentrekkende brief geschreven aan Steadion, onze verhuurder, of we niet in aanmerking konden komen voor een korting of kwijtschelding van huur. We kregen als antwoord een maand uitstel van betaling in juni en mochten daarna in de tweede helft van het jaar dat bedrag in zes termijnen inhalen. Dat schoot dus ook niet op. Het landelijk bestuur is pas heel laat in 2020 tot inzicht gekomen dat COVID19 ook financiële gevolgen voor de afdelingen heeft. De mailwisselingen met de secretaris waren om het zacht te zeggen stroef en niet echt motiverend voor het afdelingsbestuur. Pas kortgeleden is een regeling getroffen waarbij je een bedrag kan lenen van het HB en het over een periode van 10 jaar mag terugbetalen.

Op woensdag 1 juli ging de club weer gelukkig open, wel met een inschrijvingssysteem, een fles gel bij de ingang en anderhalve meter afstand ‘proberen’ houden. De eerste avond was er één waarop iedereen zijn verhaal kwijt moest, de sfeer was best uitgelaten, er werd met verheven stemmen gesproken. De laatste maanden zijn we weer helemaal dicht. Al voor dat het echt moest bleven mensen weg omdat ze voorzichtig zijn. Het einde lijkt nog niet in zicht, met nu zelfs een avondklok bovenop de lockdown.

Gelukkig is een manier om op afstand contact te houden een onderdeel van onze hobby, en van deze mogelijkheid werd tijdens verschillende rondes gebruik gemaakt. Het gebrek aan inkomsten uit de verkopingen en de bar omzet, gecombineerd met de vaste lasten die gewoon doorliepen, leek tot een fors verlies-jaar te gaan leiden. Zonder al te veel het gras voor de voeten van de Penningmeester weg te maaien, wil ik bij deze toch onze gulle donateurs nog eens bedanken. We kunnen dit jaar weer door, hopelijk kunnen we snel zeggen ‘gewoon weer door’.