In Memoriam Herman Blom

Gisteravond aan het eind van onze afdelingsbijeenkomst bereikte ons het trieste bericht dat ons lid Herman Blom (PAØCAB, voorheen PBØAHX) op 67-jarige leeftijd is overleden. Herman had al een aantal jaren ernstige hartproblemen en leed ook aan COPD.

We herinneren Herman als een amateur in hart en nieren, bijna een halve eeuw is hij bezig geweest met het fenomeen radio. Van radiopiraat, enthousiast zendamateur tot specialist in High Altitude Balloons. Sinds vorig jaar had Herman ook het hoogterecord, toen één van zijn ballonnen een hoogte haalde van 40.517 meter. Herman was ook een fervent carnavalsvierder bij de Delftse carnavalsvereniging de Rooie Rijers. In 2001 was hij daar ook Prins Carnaval.

Zijn voorliefde op zendamateurgebied ging uit naar VHF/UHF en speciaal ook ATV. De laatste jaren was hij ook erg actief met FT8 op 2 meter. Hij was ook een actief volger van het Delfi-C3 project en stond in de top 10 van de data ontvangers van de satelliet. Na zijn verhuizing van Delft naar Rijswijk bleek dat het toegestaan was op de hoogbouw flat een antenne te plaatsen, waarna een unieke antenneopstelling snel gerealiseerd was.

Herman kon ook nieuwe leden aardig enthousiast maken voor de hobby en ondersteunde menigeen met spulletjes om de hobby te starten. Op 31 januari jl., hield hij bij de afdeling Den Haag nog een lezing over High Altitude Balloons, het was een drukbezochte avond met bezoekers uit alle windhoeken. Alhoewel het hem veel energie kostte, genoot hij zichtbaar die avond.

Rond 2010 maakte Herman nog enige tijd deel uit van ons afdelingsbestuur.

Wij wensen Vera en zijn kinderen, de verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur en leden van de VERON-afdeling Den Haag

(namens deze H. Römer – voorzitter)