In Memoriam Ronald van der Berg – PEØRVB

Het is corona-tijd en onze vereniging A18 functioneert helaas op laag vermogen. Als wij al bijeenkomen dan is dat vanwege de corona-regels met een – voor ons – heel kleine bezetting. In onze verenigingsruimte mogen we maar maximaal 9 mensen toelaten, die zich ook nog eens van te voren moeten aanmelden. Dat past ons niet echt, want wij waren immers tot nu toe altijd “de zoete inval”. Wie zin had die kwam en steeds zagen wij weer andere amateurs hun neus om de hoek steken, wat dan ook weer spontane vreugde gaf bij diegenen die hen kenden. Dan krijgen wij op 24 oktober 2020  het droevige bericht dat onze mede-zendamateur en lid van de vereniging Ronald PE0RVB op 22 oktober is overleden. Verslagenheid heerst in ons midden. Ronald was een echte family man, die zijn gezin boven alles stelde. Alleen als er niemand thuis aanwezig was, kwam hij op de vaste woensdagavond naar onze A18 meeting.

Ronald was iemand met een aparte carrière. Hij maakte eerst als servicemonteur in de elektronica deel uit van de vaste staf van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Mede met hem zette het ministerie de eerste stappen op automatiseringsgebied. Ronald kon ook vele verhalen vertellen over hoe hij al onze provincies bereisde om iedereen in het ministerie te helpen om een paar  werkprocessen te automatiseren. Een weegproces met digitale uitlezing was de eerste stap en met behulp van de computers die toen net op de markt kwamen, volgde er al snel meer.

Ronald deed relatief vroeg amateurexamen en had nog de PA0-call kunnen krijgen, ware het niet, dat hij zijn aanvraag daarvoor wat te laat indiende. Daarom ging hij nu door het leven met de roepnaam PE0RVB. Als hij zijn CW-examen zou halen zou hij alsnog PA0RVB worden, maar dat is er helaas nooit van gekomen. Niet dat hij het nooit probeerde; maar met 4 opgroeiende kinderen lagen zijn prioriteiten vaak daar en niet in de amateurwereld. Op latere leeftijd ging hij rechten studeren in Leiden en ontmoette daar dan ook zijn latere eega. Van een carrière in de rechten kwam het niet; daarvoor studeerde hij te laat af. Hij startte daarom zijn eigen bedrijf dat zich vooral op de verzekeringsbranche richtte. Dat heeft hij tot op het laatst volgehouden.

Qua techniek was hij een echte man van de buizen. Het vroegere groene Veron cursusboek leerde ons immers niets anders. Toch was de transistortechniek en de opkomende automatisering hem niet vreemd vanwege de ervaringen die hij vanuit uit zijn werk opdeed. Ronald was eerder een knutselamateur dan een stopcontactamateur met de vele verbindingen. Schrijver dezes kende hem ook nog van een andere vereniging waarvan hij op dat moment de voorzitter was. Omdat zijn gezondheid vanwege de pas bij hem geconstateerde ALS steeds slechter werd, heeft hij deze functie helaas moeten overdragen aan iemand anders. Ook in deze vereniging was Ronald alom geliefd.

Naast knutselen in de elektronica kon hij ook zijn eigen huis verbouwen met tegelen, gas- en waterleidingen leggen, deuren inhangen enz. Kortom, Ronald was een mens met vele liefhebberijen en uitgebreide technische kennis die samenging met een grote kennis van de menselijke geest. Ronald was een warme persoonlijkheid en had een scherp verstand. Wij gaan hem node missen.

 

Namens het bestuur van Veron Regio 18

Jan Kees Colder PA3HAC