In Memoriam – Sjaak Smid – PA3GPN

Het is woensdagavond half acht geweest en de Haagse amateurs stromen langzaam binnen op zoek naar een tafel. De voorzitter van de Veron Afdeling Den Haag R18, rommelt wat met het koffieapparaat. Straks zijn er weer heel wat bekers te vullen met verse koffie. Het valt een paar OM’s op dat onze mede amateur Sjaak PA3GPN wederom niet aanwezig is. Dat is best wel gek, want Sjaak was er bijna altijd, ijs en weder dienende. Omdat hij al een paar keer verstek heeft laten gaan wil een OM dat hij opgebeld wordt. Dat gebeurt later na deze bijeenkomst en een van zijn langste vrienden, iemand die hem zelfs nog kent van de lagere school, belt hem op een krijgt hem aan de lijn. Sjaak mompelt wat, dat hij zich niet goed voelt maar zegt dat hij wel weer wat opkrabbelt. Onze OM beller dringt erop aan dat hij zich toch laat nazien door de medische professie. Wij weten immers dat Sjaak een hartpatiënt is. Hij is geboren met een hartafwijking en de artsen van toen voorspelden dat hij misschien maar 16 jaar oud zou worden. Gelukkig heeft de medische professie zich snel ontwikkeld en heeft Sjaak inmiddels een leeftijd van achter in de vijftig bereikt. Maar helaas is onze Sjaak echter nog wel heel kwetsbaar gebleven. Langdurige inspanningen zijn er inmiddels niet meer bij voor hem. Een andere OM belt hem een paar dagen later, op een donderdag. Ook deze dringt er bij hem op aan dat hij zich toch even laat onderzoeken, maar Sjaak wuift het weg: ik ben alweer bijna de oude! Vervolgens praat deze OM nog een uurtje met hem via de telefoon en zegt hem hopelijk weer snel op de club te zien. Na het erop volgende weekend ontvangt een andere OM zijn overlijdensbericht. Hij is op maandag 11 juni 2018 heengegaan. Het wordt snel op de club website gezet en de overige OM’s worden geïnformeerd. Verslagenheid heerst alom in ons midden. Wij moeten een alom geliefd mede amateur voortaan op onze meetings gaan missen.

Sjaak was iemand met een heel aparte carrière. Hij is gestart als verzorger van psychiatrische patiënten en is pas op latere leeftijd in dienst gekomen van grote Haagse kabelaar; aanbieder van TV- en radio diensten. Daar heeft hij zijn technische kennis verdiept en uitgebreid, onder meer door het volgen van vele cursussen. Sjaak is  hierdoor iemand met veel technische kennis geworden. Hij kon je alles vertellen van analysers en andere geavanceerde test- en meetapparatuur. Hij was volledig los op 27 MC apparatuur en de ombouw ervan naar de 10 meter band. Sjaak kon vele technische vragen beantwoorden en je deed nooit tevergeefs een beroep op hem.

Omdat hij een flat bewoonde waren de antennemogelijkheden beperkt. Dat weerhield hem er echter niet van om heel actief te zijn op de HF banden. Hij bezat slechts een set met gering zendvermogen, maar maakte niettemin vele verbindingen op 160 meter in morse. Sjaak was een verwoed sleutelaar en dankzij de sleutel konden er toch lange afstand verbindingen worden gemaakt ondanks het aanwezige beperkte zend vermogen. Sommige OM’s zouden zeggen, dat ze in deze werkwijze de ware amateur herkennen!

Maar dat gezegd hebbende, de andere sociale en vooral menselijke kant van Sjaak was ook nog steeds aanwezig. Hij heeft zich in zijn vrije tijd gestort op een studie psychologie aan de Open Universiteit omdat hij nog steeds belangstelling had voor het menselijk functioneren. Inmiddels wist hij veel van de psychologie en dan met name van de richting van het psychisch disfunctioneren van de mens. De theorieën die de psychologie gebruikt om problemen bij mensen op te sporen en ze op te lossen. Sjaak kende ze allemaal! Ook over dit onderwerp waren er met Sjaak vele boeiende conversaties te voeren.

 

Namens het bestuur van Veron Regio 18

Jan Kees Colder PA3HAC